Εγχειρήματα

Το Hike Away διατηρώντας μία διαρκή ευαισθητοποίηση σε συνεργατικά εγχειρήματα που διαθέτουν αειφόρο αναπτυξιακό πρόσημο, έχει συμμετάσχει σε πολλές δράσεις εθελοντικού κυρίως χαρακτήρα όπως έρευνα, διάνοιξη και σήμανση μονοπατιών, εκδηλώσεις για την προώθηση του υπαίθριου τουρισμού αναψυχής αλλά και την διάσωση και ανάπτυξη της υπαίθριας κουλτούρας και ζωής σε προσωπικό και κοινοτικό επίπεδο.

________________________________________

Comments are closed.